Gizlilik ve veri işleme politikası


1.1 Sweets Match (bundan sonra İşletmeci olarak anılacaktır), faaliyetlerinin uygulanması için vatandaşların hak ve özgürlüklerinin gözetilmesini en önemli koşullardan biri haline getirir. 1.2 Operatörün kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikası (bundan sonra Politika olarak anılacaktır), Operatörün https://knoppysting.com/ web sitesini ziyaret edenler hakkında alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir. Kişisel veriler, 152-FZ sayılı "Kişisel Veriler Üzerine" Federal Yasa uyarınca işlenir.
2. Politikada kullanılan temel kavramlar:
2.1 Web sitesi - https://knoppysting.com/ ağ adresinde İnternette bulunabilirliklerini sağlayan bir dizi grafik ve bilgi materyalinin yanı sıra bilgisayar programları ve veritabanları;
2.2 Kullanıcı - https://knoppysting.com/ web sitesini ziyaret eden herhangi biri;
2.3 Kişisel veriler - https://knoppysting.com/ web sitesinin Kullanıcısına ilişkin herhangi bir bilgi;
2.4 Kişisel verilerin işlenmesi - bilgisayar kullanılarak ve kullanılmadan gerçekleştirilen kişisel verilerle ilgili herhangi bir işlem;
2.5 Kişisel verilerin duyarsızlaştırılması - ek bilgi kullanılmadan, kişisel verilerin belirli bir Kullanıcı veya kişi tarafından sahipliğini belirlemenin imkansızlığına neden olan eylemler;
2.6 Kişisel verilerin yayılması - kişisel verilerin belirsiz bir insan grubuna açıklanmasıyla sonuçlanan herhangi bir eylem;
2.7 Kişisel verilerin sağlanması - kişisel verilerin belirli bir insan grubuna ifşasıyla sonuçlanan herhangi bir eylem;
2.8 Kişisel verilerin imhası - kişisel verilerin bir bilgisayarda veya başka herhangi bir ortamda geri alınamaz şekilde imha edilmesiyle sonuçlanan herhangi bir eylem.
3. Operatör, Kullanıcının aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilir:
3.1 Operatör tarafından işlenen kişisel verilerin listesi: soyadı, adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi.
3.2. Ayrıca site, İnternet istatistik hizmetlerini (Yandex Metrika, Google Analytics ve diğerleri) kullanarak ziyaretçiler hakkında (çerezler dahil) anonim veriler toplar ve işler.
4. Kişisel veri işleme amaçları
4.1 Kullanıcının kişisel verileri - soyadı, adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi - aşağıdaki amaçlarla işlenir: Ayrıntıların açıklanması, müşterinin hizmetlerin sağlanması için kaydedilmesi. Operatör, Kullanıcıya yeni ürünler ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bildirim gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, [email protected] adresinden Operatöre bir e-posta göndererek bilgi mesajlarını almayı her zaman reddedebilir.
4.2 İnternet istatistik hizmetleri yardımıyla toplanan Kullanıcıların kişisel olmayan verileri, Kullanıcıların sitedeki eylemleri hakkında bilgi toplamaya, sitenin ve içeriğinin kalitesini iyileştirmeye hizmet eder.
5. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler
5.1 Operatör, Kullanıcının kişisel verilerini yalnızca Kullanıcı tarafından https://knoppysting.com/ web sitesinde bulunan formlar aracılığıyla gönderilmesi halinde işler. Kullanıcı, kişisel verilerini Operatöre göndererek, bu Politikaya rızasını ifade eder.
5.2 Operatör, Kullanıcı tarayıcı ayarlarında izin vermişse (çerezlerin kaydedilmesi ve JavaScript teknolojisinin kullanılması etkinleştirildiyse) Kullanıcı hakkında anonimleştirilmiş verileri işler.
6. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, iletilmesi ve diğer işleme biçimlerine ilişkin prosedür
6.1 Operatör, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilerine erişimi engellemek için mümkün olan tüm önlemleri alır.
6.2 Kullanıcının kişisel verileri, yürürlükteki kanunun uygulanmasıyla ilgili durumlar dışında, hiçbir koşulda üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.
6.3. Kişisel verilerde yanlışlıkların tespit edilmesi durumunda, Kullanıcı, Operatörün "Kişisel veriler güncelleniyor" olarak işaretlenmiş olan [email protected] e-posta adresine e-posta yoluyla bir bildirim göndererek bunları güncelleyebilir.
6.3 Kişisel verilerin işlenme süresi sınırsızdır. Kullanıcı, Operatörün e-posta adresine e-posta yoluyla bir bildirim göndererek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını herhangi bir zamanda geri çekebilir.
7. Son hükümler
7.1. Kullanıcı, [email protected] e-posta adresinden Operatör ile iletişime geçerek, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak ilgilenilen konularda herhangi bir açıklama alabilir.
7.2. Bu belge, Operatör tarafından kişisel verilerin işlenmesi politikasındaki değişiklikleri yansıtacaktır. Önemli değişiklikler olması durumunda, Kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresine bilgi gönderilebilir.

© Witch Forest Magic Adventure.  2023   Her hakkı saklıdır. Gizlilik ve veri işleme politikası
Şartlar ve koşullar

"Çerez Kabul Et"i tıklayarak, sitenin cihazınızda çerez saklayabileceğini ve bilgileri bizim kurallarımıza uygun olarak ifşa edebileceğini kabul etmiş olursunuz. Gizlilik ve Veri İşleme Politikası.
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet